När man klättrar är det de små valen man hela tiden gör som kan leda till succé eller potentiell katastrof, att säkra det rätta hand- och fotfästen hela vägen upp till toppen. Våra liv kan på sätt och vis liknas med att klättra ett berg. Vi gör val hele dagen, varje dag, medvetet eller omedvetet, i hopp om att få ett friskt och lyckligt liv. Precis som vid bergsklättring, så kan våra små livsval få stor betydelse.

Vår hälsa, precis som resten av vårt liv formas till stor del av de små val vi gör. Forskningen visar att bara ca 30 % av vår hälsa bestäms av faktorer som vi inte själva kan påverka.1 Det betyder att omkring 70 % av vår hälsa bestäms av faktorer som vi i stor utsträckning själva kan styra över genom våra egna val. Det kan vara val som hur vi behandlar våra barn, vår livspartner och vår familj; hur vi väljer att förhålla oss till vårt arbete, våra grannar och vårt liv i största allmänhet; hur vi väljer att tillbringa vår fritid, vad vi fyller kylskåpet med, och hur vi rör på vår kropp.

Nu vid början av det nya året, låt oss ta en paus och titta på våra val, idet vi utvärdera hur de påverkar våra liv och vår hälsa, och bestämma oss att göra bättre val, vid behov. För att göra detta måste vi vara avsiktliga. En klättrare väljer avsiktligt stadiga fotfästen som leder till toppen. Så måste vi avsiktligt göra smarta val, även de små, med målet om ett friskt och hälsosamt liv i åtanke.

Vad grundar vi våra val på? Är det våra preferenser, traditioner eller personliga tycke och smak? Vi behöver en fast grund att stå på och välgrundade motiv.
Det finns ett stort fält av vetenskaplig forskning. Här kan vi hitta det som kallas evidensbaserade studier. Detta är objektiva studier där man har använt välgrundade vetenskapliga metoder.

I satsningen Frisk & Smart kommer vi att gå igenom många olika livsstilsaspekter för att se hur det kan påverka de val som vi gör varje dag. Se till att du får ett bra fotfäste och ett stadigt grepp om det nya årets möjligheter!

Referens:

1 Danaei, et al. (2009) The preventable causes of death in the United States: comparative risk assessment of dietary, lifestyle, and metabolic risk factors. PLoS Medicine, Vol 6 No 4, e1000058.