Hur man kan navigera genom dagens många och ofta motstridiga Internet hälsotrender och samtidigt bevara sin hälsa!

Vart vänder man sig när man är nyfiken på olika hälsofrågor? Frågar man en läkare eller en hälsospecialist? Letar man i den senaste hälsotidningen, eller googlar man på Internet? För alltfler människor idag är Internet den främsta källan till information om hälsa. Är detta en trovärdig källa för hälsoråd? Det ska vi se på i denna artikel, men principerna kan användas i ett bredare sammanhang än bara Internet, såsom populära tidskrifter och reklam.
Olikt andra informationskanaler, är hälsoinformation på Internet svår att reglera, även om det finns ansvariga tillsynsmyndigheter. Internet har information från hela världen och korsar riksgränser utan att nödvändigtvis följa lokala föreskrifter. Vem som helst kan betala avgiften för att få en domän och starta en webbsida. Det krävs inga medicinska kvalifikationer för att sprida information om sjukdomsbehandling, ge kostråd, eller sälja hälsotjänster och produkter. Så betyder det att all hälsoinformation på nätet är kvacksalveri? Nej, det finns ett brett spektrum av tillgänglig information. Å ena sidan finns det goda och sunda hälsoråd och å andra sidan finns det avsiktligt kvacksalveri, och mellan dessa två finns det en myckenhet av felaktig information. Så hur sovrar man bland allt detta?
Ett bra ställe att börja leta efter sund hälsoinformation är webbsidor från universitet, statliga myndigheter, trovärdiga hälsoinstitutioner eller professionella hälsoorganisationer.

* Universitet som Karolinska Institutet, Harvard University, Loma Linda University
* Statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten
* Trovärdiga hälsoinstitutioner som Mayokliniken, Clevelandkliniken
* Professionella hälsoorganisationer som Världshälsoorganisationen, Diabetesförbundet, Reumatikerförbundet

Detta kommer hjälpa dig att få en överblick över din hälsofråga och kanske svara på några specifika frågor. Informationen på dessa webbsidor har sammanställts av vårdpersonal som har kunskap om det speciella tillståndet eller hälsofrågan och ofta granskats texten av experter på området. Sedan kan du leta efter sajter som ger en allsidig livstilssyn på hälsa, och inte fokuserar bara på en aspekt, utan på helheten. När du tittar på en okänd sajt, jämför då informationen med andra trovärdiga sajter. Sök ett andra utlåtande.
När du letar efter trovärdig hälsoinformation, finns det en del vanliga kännetecken på tvivelaktig information, några varningsflaggor som man kan känna igen.
Varningsflaggor

1. För bra för att vara sant. Låter det för bra för att vara sant? Då är det troligtvis det också. Om det tog tio år att lägga på sig de där tio kilona, tro då inte att de kommer att försvinna på tio dagar genom att du äter något piller eller provar på någon speciell teknik. Bortsett från operation, finns det väldigt få snabba lösningar, när det gäller hälsa.

2. Samma storlek passar alla. Finns det någon rekommenderad produkt som gör anspråk på att kunna bota en massa vitt skilda hälsoproblem? Eftersom det vanligtvis inte är så när det gäller komplicerade hälsoproblem, borde man ifrågasätta riktigheten i sådana anspråk.

3. Personlig vinning. Säljer webbsidan en produkt eller en tjänst som kommer att hjälpa mot de hälsoproblem som de talar om? Eller kostar det att få tillgång till vissa mycket specifika och viktiga bitar av hälsoinformation? Det finns trovärdiga källor som säljer hälsoprodukter och tjänster, men när de är kombinerade med att ge hälsoråd, kan man ifrågasätta hur opartisk den hälsoinformation som presenteras verkligen är. Det kan vara bäst att få hälsoinformation från en separat objektiv källa hellre än där man köper produkter eller tjänster ifrån.

4. Svag evidensbas. Vilken bas används för att bestyrka de anspråk som görs? Är det opublicerade studier eller studier som inte är tillgängliga eller är de helt enkelt baserade på många personliga vittnesmål om fördelarna? Opublicerade studier har inte granskats av andra forskare för att se om metoderna och procedurerna som använts tål att granskas enligt en rigorös vetenskaplig forskningsstandard. Med otillgängliga studier finns det inget sätt att kontrollera pålitligheten. Hur positivt ett vittnesmål om en produkt eller procedur än är, så förblir det bara ett vittnesmål utan att ha prövats med vetenskapliga metoder.

5. Konspiration. Presenterar webbsidan misstro om professionellt hälsofolk eller gör gällande att de förföljs av det medicinska etablissemanget? Båda dessa förhållanden borde hissa röda flaggor angående trovärdigheten i de anspråk som görs, speciellt om dessa avviker från konventionell medicin.

När du ser på en webbsida, ställ då följande frågor för att testa sidans trovärdighet:
* Vem är ansvarig för informationen? Du kan läsa under rubriken Om oss eller leta efter en målsättning eller en             personbiografi.
* Finns det några namn eller referenser till informationslämnare? Finns det något identifierat redaktionsråd?
* Finns det några länkar till ansedda organisationer?
* Uppdateras webbsidan regelbundet?
* Säljs det någon tjänst eller produkt på sajten?
* Tar sajten betalt för att man ska kunna komma in på den?

Tyvärr är det inte bara de naiva som går på nya oprövade hugskott. Dessa sajter är speciellt attraktiva för dem som är allvarligt sjuka eller lider av någon kronisk åkomma. De attraherar även äldre människor som längtar efter att återfå förlorade funktioner och de som vill ha en snabb och permanent förbättring av ett långvarigt viktproblem. Var särskilt försiktig om du tillhör någon av dessa kategorierna.
Trenden att forska hälsofrågor på nätet är ett positivt tecken på att man tar ansvar för sin egen hälsa. Dessutom kan det vara till hjälp när man möter dem som tillhandahåller hälsovård för att diskutera hälsoproblem och möjliga behandlingar. Men att följa olika hälsotrender eller ren felinformation kan motverka den önskade effekten, bättre hälsa. Att dröja eller inte söka medicinsk vård i rätt tid kan vara livshotande för allvarliga sjukdomar. Läkare och annan vårdpersonal är utbildade med en bred kunskap om den mänskliga kroppen och är bäst utrustade för att diagnostisera olika sjukdomar. Därtill kan en fokusering på en speciell metod eller produkt som kanske inte är skadlig i sig själv, avleda uppmärksamheten från de livsstilsförbättringar som mer sannolikt kommer att förbättra din hälsa, trots att de ofta kräver större insatser.

Referenser:
Craig, W. (n.d.). How to Avoid the Latest Health Fad. NEWSTART®LifestyleClub. Hämtad från: http://newstartclub.com/resources/detail/ how_to_avoid_the_latest_health_fad
Rovira. J. (2011). Kvacksalveri. Tidningen Kollega. Hämtad från: http://www.kollega.se/kvacksalveri
Sizer, F. S., Whitney, E. (2011). Nutrition: Concepts and Controversies. Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.
Vetenskap och Folkbildning (2014). Anmäl en kvacksalvare! Vetenskap och Folkbildning Hämtad från: http://www.vof.se/anmal/

Theresa Nybo